06 55 70 54 73 info@inzichtbijgemma.nl

      Vergoeding zorgverzekeraar

      Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de sessies volledig of een deel hiervan vergoedt. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen. Elk jaar bekijken de zorgverzekeraars hun beleid hierop en veranderen dit. Daarom raden we u aan om via deze link http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding te bezien of u bij uw huidige zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

      Alvorens met de therapie te starten raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat u de sessies (deels) vergoed krijgt. Uw zorgverzekeraar kan u verschillende vragen stellen om voor u uit te zoeken of de begeleiding van Inzichtbijgemma vergoed wordt. Hieronder vindt u codes ed. waar uw zorgverzekeraar eventueel naar kan vragen. In de meeste zorggidsen staan wij vermeld onder het kopje alternatieve geneeswijzen (code 90).